<div id="noframefix"> <h1>Radio CTFM - Music Inspiration by Siti Nurhaliza</h1> <p><b>Radio CTFM - Inspirasi Muzik Siti Nurhaliza telah beroperasi sejak 15 Jun 2009, CTFM mempunyai ramai pengikut setia yang mendengar siaran kami sepanjang 24 jam, 365 hari setiap tahun.Siaran CTFM boleh anda ikuti secara online sahaja atau mendengar menerus</b></p> <p>Please <a href="http://radioctfm.com/index2.htm">Click here</a> to visit <a href="http://radioctfm.com/index2.htm"><b>Radio CTFM - Music Inspiration by Siti Nurhaliza</b></a> site</p> </div>